• تماس: 09170820336
  • ایمیل: arian.fathi.66@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

آزمون آنلاین نظام مهندسی معماری (اجرا)

  • خانه
  • /
  • آزمون آنلاین نظام مهندسی معماری (اجرا)

آزمون آنلاین نظام مهندسی معماری (اجرا)

آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)
آزمون آزمایشی نظام مهندسی که مطابق با مواد آزمون نظام مهندسی ارائه شده توسط دفتر ملی مقررات و کنترل ساختمان تنظیم شده است و سوالات آن کاملا مطابق با مواد آزمون نظام مهندسی می باشد.سوالات آزمون نظام مهندسی اولیه به تعداد ۲۰ سوال است که از بانکی ۶۰ سوالی و شامل تمامی منابع به صورت تصادفی انتخاب می شود و سوالات آزمون نظام مهندسی پیشرفته نیز تعداد ۶۰ سوال می باشد که از بانکی ۱۰۰۰+ سوالی شامل تمامی مواد آزمون مهندسان ساختمان تعریف شده به صورت تصادفی انتخاب می شود.

در صورت وجود هرگونه ایراد و اشکالی در سوالات لطفا به سازه تیم اطلاع دهید.

آرین فتحی

www.SazeTeam.com

error: Content is protected !!