۲۹
دی

پرسپکتیو در معماری

تصویر مجسم (پرسپکتیو perspective ) تعریف:نمایش سه بعدی یک جسم بر روی صفحه ی تصویر را پرسپکتیو ان جسم می گویند. تصاویر دو بعدی مانند پلان,نما و مقطع را...

ادامه مطلب