آشپزخانه کلاسیک

تاریخ 1397
مکان شیراز، قصردشت کوچه گلخون
دسته مسکونی