• تماس: 09120545955
 • ایمیل: arian.fathi.66@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

Pricing Table 4 Cols

طراحی انیمیشن و تور مجازی معماری

تومان 1500000 دقیقه ای

 • رندر رئال
 • بدون احتساب هزینه مدل کردن
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا
سفارش دهید

طراحی نما کلاسیک و مدرن،محوطه

تومان 80000 متر مربع

 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا
سفارش دهید

طراحی داخلی کلاسیک

تومان 55000 متر مربع

 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا
سفارش دهید

طراحی داخلی مدرن

تومان 45000 متر مربع

 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا
سفارش دهید