• تماس: 09170820336
  • ایمیل: arian.fathi.66@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

آزمون آنلاین نظام مهندسی شهرسازی

  • خانه
  • /
  • آزمون آنلاین نظام مهندسی شهرسازی

آزمون آنلاین نظام مهندسی شهرسازی

آزمون نظام مهندسی شهرسازی

آزمون آزمایشی نظام مهندسی که مطابق با مواد آزمون نظام مهندسی ارائه شده توسط دفتر ملی مقررات و کنترل ساختمان تنظیم شده است و سوالات آن کاملا مطابق با مواد آزمون نظام مهندسی می باشد. سوالات آزمون نظام مهندسی  تعداد ۶۰ سوال می باشد که از بانکی ۱۰۰۰+ سوالی شامل تمامی مواد آزمون مهندسان ساختمان تعریف شده به صورت تصادفی انتخاب می شود.

در صورت وجود هرگونه ایراد و اشکالی در سوالات لطفا به سازه تیم اطلاع دهید.

 

آرین فتحی

www.SazeTeam.com

error: Content is protected !!