۲۱
مرداد

طراحی و خلاقیت

خلاقیت عضو ناگسستنی هر هنر و هنرمندی است. از سوی دیگر جرقه ی تشکیل تمام دانش ها و علوم فنی با فاکتوری به نام خلاقیت بوده است. از آن جایی که معماری ترکیبی از هنر و فن است پس خلاقیت نقش بسیار مهمی در آن دارد. سال ها قبل این تفکر وجود داشت که خلاقیت امری ذاتی است و به شیوه اکتسابی قابل دریافت نیست. در این نوع تفکر تبدیل شدن به یک هنرمند یا معمار حاذق تابع ذات و شانس بوده و در اصل آموزش، مشاهده، پرس و جو و غیره نقشی در آن نداشته اند.

امروزه اما محققان معتقدند خلاقیت نیز مانند بسیاری دیگر از استعدادها تا حد زیادی می تواند اکتسابی بوده و از طریق برنامه ای هدفمند و منسجم به دست آید. خلاقیت را میتوان یافتن راه حلی جدید برای حل یک نیاز یا مشکل دانست. اگرچه تعریف آن می تواند بسیار متنوع و گوناگون تر باشد. در زمینه خلاقیت و نوآوری، معماری یکی از پیشگام ترین هنر ها بوده به طوریکه میتوان ادعا کرد هر پروژه معماری چه کوچک و چه بزرگ در هر نقطه جهان چالشی است که معمار با خلاقیت خود به آن پاسخ می گوید.