۱۵
خرداد

تمرین‌های جذاب برای افزایش قدرت خلاقیت

ساختن

با چیزهای معمولی که در دسترستان است شیئی را بسازید که موضوعی خاص، مانند زندگی یا مرگ را نشان دهد. با این تمرین متوجه می‌شوید که راه‌های زیادی برای توصیف بصری موضوعات وجود دارد.

مثال:

مقداری کاغذ چاپ شده از انواع مختلف مانند روزنامه، مجله یا کاغذ کادو را بیابید و با آنها ترکیبی رنگی درست کنید، به نحوی که ترکیب ساخته شده مفهوم «تولد» را نشان دهد.

اشیاء دست دوم یا بدون مصرفی را بیابید که با موضوعی خاص مرتبط باشند، سپس آنها را به صورت شیئ سه‌بعدی شکل دهید و از آن عکس بگیرید.