۱۵
خرداد

تمرین‌های جذاب برای افزایش قدرت خلاقیت

مقایسه بصری

دو چیز کاملا متفاوت مانند بیابان و دریاچه را کنار هم قرار دهید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید؛ و یا اشیاء مشابه مانند مخمل و خز را نسبت به هم بسنجید. این تمرین جهت درک قدرت ابزارهای بصری، برای انجام مقایسه است.

مثال:

دو تصویر کلوزآپ از بافت کتان و پشم را تهیه کرده و آنها را با هم مقایسه کنید.

معماری دوره ویکتورین را با کلیساهای دوره باروک مقایسه کنید.