۰۲
مرداد

اصول طراحی معماری

معماری هنر طراحی‌ و ساخت‌ ‌بناهاست. طرح‌های‌ معماری ازکشیدن خط‌هایی با مداد آغاز می‌شوند. می‌توان‌ گفت که کشیدن این‌ خط‌ها پایه‌ طراحی معماری است. دو اصل برای طرح‌های معماری وجود دارد:

–       پیروی کارکرد از فرم

–       پیروی‌ فرم از کارکرد

این دو اصل در طراحی و نقشه‌کشی معماری نقش مهمی ایفا می‌کنند. هر معمار باید از یکی از این دو اصل و یا هر دو آنها با هم تبعبت کند تا طرحی موفق ارائه کند.