۰۲
مرداد

پیروی کارکرد از فرم

تابعیت فرم از کارکرد به این معنی‌ست که چیزی تولید می‌شود که شکل آن٬ عملکرد صحیح آن‌ را در پی داشته باشد. در مورد گوش‌هایتان فکر کنید! اگر به شکل آن بنگرید٬‌ متوجه می‌شوید که بسیار زشت هستند، اما شکل آنها دقیقا به صورتی طراحی شده‌ که امواج صدا را بگیرد و مانند قیفی آنها را به درون سر شما هدایت کند. این یک مثال عینی برای اصل پیروی فرم از کارکرد است.

معماران در گذر زمان جامعه ما را به سمت پیشرفت راهبری کرده‌اند. آنها در تلاش هستند که زندگی مردم را از بلایای طبیعی مانند زلزله٬‌ سیل و طوفان در امان نگاه‌ دارند. تغییر محیط زیست با استفاده از طرح‌های معماران کاملا امکانپذیر است.