۰۲
مرداد

اجزای طراحی معماری

اصول طراحی روابط بین‌ عناصر استفاده‌ شده در طرح را کنترل می‌کند و یک ترکیب کلی را پدید می‌آورد. طراحی موفق است که از قوانین و عناصر طوری استفاده‌ کند که هم اهداف بصری را تامین کند و هم از نظر عملکرد موفق باشد. هیچ قانونی برای این کار نیست و همه چیز وابسته به خلاقیت معمار است. هدف طراحان این است که تصمیمی بگیرند که در عناصر هماهنگی ایجاد کند. و باز هم این خلاقیت معماران هست که رسیدن به این هدف را میسر می‌کند.

اصول طراحی معماری شامل موارد زیر است:

–       وحدت      هماهنگی      تکرارپذیری (داشتن ریتم و الگو)     تنوع     تاکید (داشتن یک نقطه محوری)       توازن     مقیاس     کارکرد       نزدیکی     هماهنگی لوازم جانبی      نورپردازی و بسیاری دیگر